Tierpsbanan.

Hårt arbete från några klubbmedlemmar har Örbyhus MCK nu en godkänd endurobana vid Tierps flygfält.

Vi har träningstid två gånger i veckan.(Onsdag 17-21 och Söndag 11-15).

Åkning på banan får ske endast på här angivna tider och om banan är öppen.(står på omck.se). Åkning är gratis för klubbmedlemmar som har sin licens för ÖMCK och tävlar för ÖMCK. För övriga kostar det 100:- per åkare och tillfälle. Avgiften betalas i postlådan vid banan.

För att hitta till banan följ den röda markeringen på kartan nedan från gamla E4. När man närmar sig flygfältet så är det bara att följa pilningen fram till den plan till vänster där bilen kan ställas upp.

OBS! se upp med korsande MC-åkare längs vägen.

.