Vill du bli medlem.

Medlemskap i Örbyhus MCK kostar 200kr för aktiv medlem. Stödmedlem kostar 100kr För att bli medlem skickar man ett mail till olssonandersson@tele2.se. Medlemsavgiften betalas sen på bankgiro 5517-4528.

 
OBS! För att åka gratis på ÖMCK:s banor krävs både medlemskap i ÖMCK och att tävlingslicensen och allt tävlande sker för ÖMCK. Alla andra betalar banavgift.